Visit CCMB's Official Website

Avula Laxmaiah, Nalam Madhusudhan Rao, N. Arlappa, Jagjeevan Babu, P. Uday Kumar, Priya Singh, Deepak Sharma, V. Mahesh Anumalla, T. Santhosh Kumar, R. Sabarinathan, M. Santhos Kumar, R. Ananthan, D. Anwar Basha, P.P.S. Blessy, D. Chandra Kumar, P. Devaraj, S. Devendra, M. Mahesh Kumar, Indrapal I. Meshram, B. Naveen Kumar, Paras Sharma, P. Raghavendra, P. Raghu, K. Rajender Rao, P. Ravindranadh, B. Santosh Kumar, G. Sarika, J. Srinivasa Rao, M.V. Surekha, F. Sylvia, Deepak Kumar, G. Subba Rao, Karthik Bharadwaj Tallapaka, Divya Tej Sowpati, Surabhi Srivastava, V. Manoj Murhekar, Rajkumar Hemalatha, Rakesh K. Mishra.

IJID Regions.

https://doi.org/10.1016/j.ijregi.2021.10.009